model

model: < Fr. modèle < L. modulus maat, modus maat, maatstaf, regel.

Plaats een reactie