monopolie

monopolie: < Gr. monopōlion < monos alleen + pōlein verkopen.

Plaats een reactie