nomenclatuur

nomenclatuur: < L. nomenclatura de naam aanduiden < nomen naam + calare roepen.

Plaats een reactie