obsceen

obsceen: < Fr. obscené < L. obscaenus ob- + scaenus !?

Plaats een reactie