omstandigheid

omstandigheid: < MNl. ommestant letterlijke vertaling van Fr. circonstance circon rond + stance staan < L. < Gr. peristatsis omstandigheid, letterlijk het rondom staan. peri- rondom + stasis het gaan staan.

Plaats een reactie