abattoir

abattoir: < Fr. abattoir slachthuis < abattre verslaan < L. a- weg + battuere slaan, vechten.

aberratie

aberratie: < Fr. aberration < L. aberratio van aberrare afdwalen van ab weg + errare dwalen.

aboriginal

aboriginal: < L. aborigines oorspronkelijke inwoners < L. an abort van het begin. Zie origineel.

absint

absint: < Fr. ansinthe < Gr. apsinthion alsem.

absoluut

absoluut:< L. absolutus vrij onbeperkt < absolvere ab- van + sovere loos maken.

absorberen

absorberen: < Fr. absorber opslurpen < L. absorbēre < ab- van iets af + sorbēre slurpen.

abstract

abstract: < L. abstractus weg gehaald, ab- van iets af + trahere trekken.

abstractum

abstractum: < L. abstractum abstract begrip.

abstruus

abstruus: < Fr. abstrus duister < L. abstrusus verborgen, onduidelijk, abs- van...weg + trudere duwen, drijven.

absurd

absurd: < Fr. absurde < L. absurdus onwelluidend, vals < ab- weg van + susurrare fluiten, dus afwijkend van de toon.