-enaar

-enaar: < mogelijk MNl. duidt diegene aan die de voorafgaande functie dient of afkomstig is uit de eerder genie de plaats. bijvoorbeeld, portenare diegene die de port dient of Leidenaar iemand van Leiden. ,?

-er¹

-er¹: < OEng. -ere persoon of ding wat de voorgaande actie uitvoert, heeft de eigenschap van. Voorbeeld: danser, tweewieler, bakker of slager.

-er²

-er²: < OEng. -ra vormt vergelijkende voornaamwoorden en bijwoorden. Voorbeeld : sneller, slimmer.

-erig

-erig: < < -ig + -er

-fiel

-fiel: < Gr. philos een vriend van, liefhebber van.

-foon

-foon: < Gr. phōné geluid, stem, taal.

-foor

-foor: < Fr. -phore drager < Gr. -phoros drager.

-geen

-geen: < Gr. -genès bebornen uit < gennan voortbrengen.

-graaf

-graaf: < L. -graphus iets dat schrijft < graphein schrijven, tekenen.

-grafi

-grafi: < Gr. -graphia beschrijving < graphein schrijven, tekenen.