receptie

receptie:< Fr. reception ontvangst < L. receptio het opnemen.