toucher

toucher: < Fr. toucher aanraken < L. toccāre het slaan tegen een klok, waarschijnlijk een klanknabootsing.

Plaats een reactie