visite

visite: < Fr. visite bezoek < visiter bezoeken < L. videre zien.

Plaats een reactie