voornaam

voornaam: < HD. vornehm voor + nemen "vooraan genomen" < L. praecipuus, prae voor + capere nemen.

Plaats een reactie