voorraad

voorraad: < voor + raad < MNl. raet hulpmiddel wat men nodig heeft.

Plaats een reactie