wapen

wapen: < MNl. wapen < Got. wēpna.

Plaats een reactie