Wat is de afleiding van…

Afleidingwoordenboek.nl heeft ongeveer 5000 afleidingen van woorden. Kom je tegen een foutje kan je een woord niet vinden?
Laat me weten met deze formulier.

Nieuwe woorden recentelijk toegevoegd
topo-: <Gr. tópos plaats, plek.
feno-: < Neo Latin phaeno- < Gr phaino- glanzend, vorm combineren phaínein schijnen, verschijnen; in chemische zin, oorspronkelijk gebruikt met betrekking tot producten van de fabricage van lichtgevend gas.
apropos: < Fr. à propos  bij gelegenheid   < L. ad prōpositum voorstellen, verklaren, voorzetten. Van pro voor + ponere  plaatsen, stellen.
ad hoc: < L. ad hoc tot, voor deze (zaak)
lont: < MND. lunte lap.
kaviaar: < Fr. caviar < Turks havyar steur eieren.
huis: < ONl. hus woning<Got. hus woning.
receptie: < Fr. reception ontvangst < L. receptio het opnemen.
banaan: < Port. banana bananenvrucht < West Afrikaans: ‘Sousso” van Guinea.
ruimte: < MNl. rumede < ruim < ONl. rum vertrek, ruimte.
kak: < MNl. cac ontlasting, poep < L. cacare.
blubber: < blubber modder < Eng. blubber walvisspek.
gebak: < ge- < MNl. ge- gebruikt om de voltooiing van woorden uit te drukken, verleden tijd aan te geven, vormen van possessieve samenstellingen, vorming van verbaalabstracta zoals :gepraat, gebabbel< ON. g- samen. + bakken < ON. baka Gr. phoegeia roosteren.
jeugd: < ONl. iuginde periode dat men jong is
onmogelijk: < on- ONl. un- niet + mogelijk > mogen: < ONl. mugon kunnen.
kluis: < MNl. cluse afgesloten ruimte.
naïef: < Fr. naïf natuurlijk < L. nativus oorspronkelijk, door de natuur gevormd.
herberg: < ONl. heribergi legerplaats.
arbeid: < ONl. aruit moeite, inspanning
gras: < ONl. gers(a) gras, grasland.