Wat is de afleiding van…

Nieuwe woorden recentelijk toegevoegd

topo-: <Gr. tópos plaats, plek.
feno-:< Neo Latin phaeno- < Gr phaino- glanzend, vorm combineren phaínein schijnen, verschijnen; in chemische zin, oorspronkelijk gebruikt met betrekking tot producten van de fabricage van lichtgevend gas.
apropos: < Fr. à propos  bij gelegenheid   < L. ad prōpositum voorstellen, verklaren, voorzetten. Van pro voor + ponere  plaatsen, stellen.
ad hoc: < L. ad hoc tot, voor deze (zaak)
lont: < MND. lunte lap.
kaviaar: < Fr. caviar < Turks havyar steur eieren.
huis: < ONl. hus woning<Got. hus woning.
receptie:< Fr. reception ontvangst < L. receptio het opnemen.
banaan: < Port. banana bananenvrucht < West Afrikaans: ‘Sousso” van Guinea.
ruimte: < MNl. rumede < ruim < ONl. rum vertrek, ruimte.
kak: < MNl. cac ontlasting, poep < L. cacare.
blubber:< blubber modder < Eng. blubber walvisspek.
gebak:< ge- < MNl. ge- gebruikt om de voltooiing van woorden uit te drukken, verleden tijd aan te geven, vormen van possessieve samenstellingen, vorming van verbaalabstracta zoals :gepraat, gebabbel< ON. g- samen. + bakken < ON. baka Gr. phoegeia roosteren.
jeugd: < ONl. iuginde periode dat men jong is
onmogelijk: < on- ONl. un- niet + mogelijk > mogen: < ONl. mugon kunnen.
kluis: < MNl. cluse afgesloten ruimte.
naïef: < Fr. naïf natuurlijk < L. nativus oorspronkelijk, door de natuur gevormd.
herberg: < ONl. heribergi legerplaats.
arbeid: < ONl. aruit moeite, inspanning
gras: < ONl. gers(a) gras, grasland.