betekenis

betekenis: < be- < ONl. bi bij + teken < ONl. teikin < L. dicere medelen < Gr. deiknumi ik wijs aan.