coulisse

coulisse: < Fr. coulisse beweegbaar stuk toneeldecor < L. colare gesmolten metaal, zand zeven, uitvloeien, wegglijden. !?