-ectomie

-ectomie: < Fr. -ectomie < Gr. -ektomia het uitsnijden < ek uit + temnein snijden.