gebak

gebak:< ge- < MNl. ge- gebruikt om de voltooiing van woorden uit te drukken, verleden tijd aan te geven, vormen van possessieve samenstellingen, vorming van verbaalabstracta zoals :gepraat, gebabbel< ON. g- samen. + bakken < ON. baka Gr. phoegeia roosteren.