-ite -iet -ide

-ite, -iet ,-ide naam vormend achtervoegsel voor explosieven en commerciële producten e.g. dynamiet, cordiet, < L. -itus. check if all suffixes make sense.