naïef

naïef: < Fr. naïf natuurlijk < L. nativus oorspronkelijk, door de natuur gevormd.