nuance

nuance: < Fr. nuance schaduw. Het is een verwijzing naar de verschillende gradaties van betekenis die een woord of een uitdrukking kan hebben.