precedent

precedent: < Fr. précédent eerder plaats hebben gevonden < L. praecedere voorgaan < van prae voor + cedere gaan.