religie

religie: < L. religio gemoedsbezwaar, godsdienstig bezwaar, geloof, godsdienst > religare vastbinden < re- wederom + ligare binden.