structuur

structuur : < L. structura het bouwen < struere in rijen leggen, opstapelen, ordenen.