studie

studie: < L. studium wetenschappelijk streven < studere streven.