woordenboek

woordenboek: < zie woord + boek < ON. buoke < Gr. boke letter, er wordt gedacht dat het komt van een plankje “beoken” hout, waar Germanen runen in schraapten < L. bokos geschreven stuk, document< boka letter.