aanblik

aanblik: < aan- < Gr. ana op, naar boven + blik < MNl. blic lichtstraal, bliksemstraal < MND. blick glans, schittering.

Plaats een reactie