accommodatie

accommodatie: < L. accmmodare in overeenstemming brengen < ad- naar + com- samen + modus maat.

Plaats een reactie