admiraal

admiraal: < MNl. amirael leger hoofd < Ar. amir bevel hebber.

Plaats een reactie