adventief

adventief: < Fr. adventif < L. adventus aankomst, nadering < ad- naar..toe + venire komen.

Plaats een reactie