affect

affect: < L. affectus gemoedsaandoening.

Plaats een reactie