ambassade

ambassade: < Fr. ambassade < L. ambascia missie, gezantschap.

Plaats een reactie