amuseren

amuseren : < Fr. amuser, à naar + muser staren < ML. musare gaan kijken.

Plaats een reactie