antisociaal

antisociaal : < Gr. anit- tegen + sociaal < L. socialis gemeenschap < socius vriend.

Plaats een reactie