architect

architect : < Fr. architechte < L. architectus bouwmeester, ontwerper archi- voornaamste + tektōn timmerman, handwerksman.

Plaats een reactie