aristocratie

aristocratie : < Gr. aristokratia regeren van de beste < aristos de beste + kratia heerschappij < kratos kracht, macht.

Plaats een reactie