asociaal

asociaal : < Gr. a- ontkennend + sociaal < L. socialis gemeenschap < socius vriend.

Plaats een reactie