assemblage

assemblage: < Fr. assemblage < assembler verzamelen, bijeenbrengen < L. assimulare gelijk maken, bijeenbrengen < ad- naar...toe + simul tegelijk, samen.

Plaats een reactie