cadans

cadans: < Fr. cadence ritme < L. cadentia vallen.

Plaats een reactie