centimeter

centimeter: < centi-: < L. centum honderd + meter < Gr. metron maatstaf, maat.

Plaats een reactie