certificaat

certificaat: < Fr. certificat < ML. cerificare waarmaken van certus zeker + facere maken.

Plaats een reactie