conferentie

conferentie: < conference < Fr. conférence samen spreken < L. conferre < con- +

Plaats een reactie