constructief

constructief: < L. constructio samenvoeging, bouw + -tief < Fr. -if , -ive < L. -ivus (vormt bijvoeglijke naamwoorden van werkwoorden) geeft aan dat er een neiging is tot het genoemde werkwoord. Voorbeeld: actie > actief.

Plaats een reactie