consul

consul: < L. consul volmachtig vertegenwoordiger < consulere raadplegen, raad geven.

Plaats een reactie