contour

contour: < Fr. contour omtrek < It. contornare omtrek tekkenen < con- samen + tornare dreien.

Plaats een reactie