contribueren

contribueren: < Fr. contribuer < L. contribuere toevoegen, bijdragen

Plaats een reactie