convenant

convenant: < OFr. covenant bijeenkomst < L. convenire bijeenkomst < com- samen + venire komen.

Plaats een reactie