cyanide

cyanide: < Gr. kuaneos blauw + -ite, iet, ide naam vormend achtervoegsel voor explosieven en commerciele producten e.g. dynamiet, cordiet, < L. -itus. zo genoemd omdat de huid blauw wordt door vergiftiging met stoffen die cyaan bevatten.

Plaats een reactie