debatteren

debatteren: < Fr. débattre discussiëren < de- < L. van ... af, weg , van boven naar beneden, complete.- + battre < L. battuere slaan, vechten.

Plaats een reactie