decaan

decaan: < L. decanus hoofdman over tien < Gr. dekanos bevelhebber < deka tien.

Plaats een reactie